* „ABC Autodalys“, UAB elelektroninėje. parduotuvėje pirktas prekes priimsime, jei grąžinimo terminas neviršija 17 darbo dienų.
* Siekiant užtikrinti sklandų prekių grąžinimą, prašome klientus kreiptis bendruoju telefono numeriu +370 652 39994.
* Remiantis LR teisės aktais ir norminiais dokumentais, Elektros ir elektronikos tinkamos kokybės elektros/elektronikos prekės nėra grąžinamos ar keičiamos, kaip ir prekės, kurios prarado prekinę išvaizdą, ar buvo panaudotos.
* Vartotojų įsigytų prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2001 m rugpjūčio 17 d. LR ūkio ministro įsakymu Nr. 258. “Dėl daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones”, – 2001 m. birželio 29 d. LR Ūkio ministro įsakymu Nr. 217. “Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo”.
9.1. Tuo atveju, jei Pirkėjas atsisako prekės pirkimo – pardavimo sutarties, kaip tai numato šių Taisyklių 2.2 p., prekė grąžinama Pirkėjo sąskaita.
9.2. Pirkėjui grąžinant prekę (-es) būtina laikytis šių sąlygų:
grąžinama prekė nebuvo naudojama;
grąžinama prekė nebuvo sugadinta;
grąžinama prekė yra originalioje ir nepažeistoje pakuotėje, išskyrus pakuotės išvaizdos pakitimus, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę;
nuo grąžinamos prekės nebuvo nuimtos originalios etiketės;
grąžinama prekė yra tos pačios komplektacijos, kokios buvo pirkėjo gauta;
grąžinant prekę (-es) būtina pridėti PVM sąskaitą faktūrą ir (arba) kasos čekį, bei užpildyti prekių grąžinimo prašymą.
9.3. Už grąžinamos prekės tinkamą sukomplektavimą ir supakavimą atsako Pirkėjas. Jeigu prekė nėra sukomplektuota ir (ar) tinkamai supakuota, Pardavėjas nepriima grąžinamos prekės.
9.4. Prekės nepriimamos atgal, jei buvo naudojamos, sugadintos ir (arba) prarado prekinę išvaizdą (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakitimai, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, nelaikomi esminiais prekės išvaizdos pakeitimais).
9.5. Jeigu pristatyta prekė neatitinka kokybės reikalavimų, pirkėjas kreipiasi bendruoju telefono numeriu +370 652 39994.